ادویه کد ۳۴۴۹۰ – ۳۴۴۹۲

شناسه محصول: ۳۴۴۹۰ - ۳۴۴۹۲
قطر/میلی‌متر

۷۲.۲۸

عرض‌/میلی‌متر

۷۶.۱۹

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۵۳

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

مقوا

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه