بانکه کد ۳۲۱۴۷ – ۳۲۱۵۳

شناسه محصول: ۳۲۱۴۷ - ۳۲۱۵۳
قطر/میلی‌متر

۷۸.۳

عرض‌/میلی‌متر

۱۰۵.۵

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۳۷.۵۲

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه