تنگ کد ۳۲۰۹۰ – ۳۲۰۸۹

شناسه محصول: ۳۲۰۹۰ - ۳۲۰۸۹
قطر/میلی‌متر

۳۸

عرض‌/میلی‌متر

۶۵

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۲۶۱.۶۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه