تنگ کد ۳۲۰۹۴ – ۳۲۰۹۰

شناسه محصول: ۳۲۰۹۴ - ۳۲۰۹۰
قطر/میلی‌متر

۳۸.۴

عرض‌/میلی‌متر

۵۳

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۲۴۳.۷۲

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه