تنگ کد ۳۲۰۹۶ – ۳۲۰۹۵

شناسه محصول: ۳۲۰۹۶ - ۳۲۰۹۵
قطر/میلی‌متر

۳۸

عرض‌/میلی‌متر

۶۸

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۲۵۸.۸۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه