شیشه ری دیفیوزر کد ۴۰۰۸۶ – ۴۰۰۸۷

شناسه محصول: ۴۰۰۸۶ - ۴۰۰۸۷
قطر/میلی‌متر

۲۶.۴

عرض‌/میلی‌متر

۵۷.۵۲

ارتفاع‌/میلی‌متر

۵۸.۲۳

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۵۸.۲۳

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۷۶.۱۸

وزن کالا/گرم

۲۰۹.۷

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه