شیشه ری دیفیوزر کد ۳۴۶۰۲ – ۳۴۶۲۰

شناسه محصول: ۳۴۶۰۲ - ۳۴۶۲۰
قطر/میلی‌متر

۲۶.۹۸

عرض‌/میلی‌متر

۶۷.۷۴

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۰۳

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه