شیشه ری دیفیوزر کد ۳۴۴۱۴ – ۳۴۴۱۵

شناسه محصول: ۳۴۴۱۴ - ۳۴۴۱۵
قطر/میلی‌متر

۲۹.۷

عرض‌/میلی‌متر

۹۲.۵۷

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۴۹.۴۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه