شیشه ری دیفیوزر کد ۳۴۷۲۶ – ۳۴۷۲۷

شناسه محصول: ۳۴۷۲۶ - ۳۴۷۲۷
قطر/میلی‌متر

۲۶.۷۲

عرض‌/میلی‌متر

۶۸.۸۴

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۹۷

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه