شیشه عطر کد ۴۱۳۴۱ – ۴۱۳۴۲ – ۴۱۳۴۳

شناسه محصول: ۴۱۳۴۱ - ۴۱۳۴۲ - ۴۱۳۴۳
قطر/میلی‌متر

۱۵.۲۵

عرض‌/میلی‌متر

۳۴

ارتفاع‌/میلی‌متر

۹۵.۱۱

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۹۵.۱۱

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۰۶

وزن کالا/گرم

۴۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه