شیشه عطر کد ۳۵۵۴۲ – ۳۵۵۴۳

شناسه محصول: ۳۵۵۴۲ - ۳۵۵۴۳
قطر/میلی‌متر

۱۵.۱

عرض‌/میلی‌متر

۵۲.۰۱

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۷۹.۷۶

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه