شیشه عطر کد ۳۵۵۵۵ – ۳۵۵۵۸

شناسه محصول: ۳۵۵۵۵ - ۳۵۵۵۸
قطر/میلی‌متر

۱۵.۱۳

عرض‌/میلی‌متر

۵۳.۵۳

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۸۷.۳

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه