شیشه عطر کد ۳۵۵۵۰ – ۳۵۵۵۷

شناسه محصول: ۳۵۵۵۰ - ۳۵۵۵۷
قطر/میلی‌متر

۱۵.۱۲

عرض‌/میلی‌متر

۷۴.۵۸

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۲۲

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه