شیشه عطر کد ۳۵۲۷۹ – ۳۵۲۷۸

شناسه محصول: ۳۵۲۷۹ - ۳۵۲۷۸
قطر/میلی‌متر

۲۱.۱۵

عرض‌/میلی‌متر

۷۵.۳

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۲۷

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه