شیشه عطر کد ۳۵۵۴۰ – ۳۵۵۴۱

شناسه محصول: ۳۵۵۴۰ - ۳۵۵۴۱
قطر/میلی‌متر

۱۴.۹۸

عرض‌/میلی‌متر

۶۰.۶۳

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۳۲.۱۲

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه