پوکه خط چشم کد ۳۴۹۷۷ – ۳۴۹۷۸ – ۳۴۹۷۹

شناسه محصول: ۳۴۹۷۷ - ۳۴۹۷۸ - ۳۴۹۷۹
قطر/میلی‌متر

۹.۹۲

عرض‌/میلی‌متر

۱۲.۶۷

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۵۶.۱۸

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک فشرده

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه