پوکه خط چشم کد ۳۵۰۲۴ – ۳۵۰۲۵ – ۳۵۰۲۶

شناسه محصول: ۳۵۰۲۴ - ۳۵۰۲۵ - ۳۵۰۲۶
قطر/میلی‌متر

۹.۹۶

عرض‌/میلی‌متر

۱۳.۶۹

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۵۷.۰۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه