پوکه رژ لب مایع / برق لب کد ۲۴۰۶۷ – ۲۴۰۶۸

شناسه محصول: ۲۴۰۶۷ - ۲۴۰۶۸
قطر/میلی‌متر

۹.۲۶

عرض‌/میلی‌متر

۱۵.۲۴

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۳۸.۲۷

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پت

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه