پوکه ریمل کد ۲۸۰۴۵ – ۲۸۰۴۶

شناسه محصول: ۲۸۰۴۵ - ۲۸۰۴۶
عرض‌/میلی‌متر

۲۵

ارتفاع‌/میلی‌متر

۱۰۶

ارتفاع کالا/میلی‌متر

۱۹۹

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۹۹

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه