پوکه ریمل کد ۳۵۰۰۲ – ۳۵۰۰۴ – ۳۵۰۰۵

شناسه محصول: ۳۵۰۰۲ - ۳۵۰۰۴ - ۳۵۰۰۵
قطر/میلی‌متر

۱۲.۳۸

عرض‌/میلی‌متر

۱۹.۷۹

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۱۲

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه