پوکه ریمل کد ۳۵۰۴۹ – ۳۵۰۵۲ – ۳۵۰۵۳

شناسه محصول: ۳۵۰۴۹ - ۳۵۰۵۲ - ۳۵۰۵۳
قطر/میلی‌متر

۱۲.۵۲

عرض‌/میلی‌متر

۱۶.۸۳

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۲۸.۷۵

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه