پوکه ریمل کد ۳۴۹۹۹ – ۳۵۰۰۰ – ۳۵۰۰۳

شناسه محصول: ۳۴۹۹۹ - ۳۵۰۰۰ - ۳۵۰۰۳
قطر/میلی‌متر

۱۴.۴۶

عرض‌/میلی‌متر

۲۰

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۲۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

پلاستیک

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه