لاک کد ۲۲۱۴۴ – ۲۲۱۴۵

شناسه محصول: ۲۲۱۴۴ - ۲۲۱۴۵
قطر/میلی‌متر

۱۲.۵۳

عرض‌/میلی‌متر

۲۴.۷

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۵۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه