پوکه کرم پودر کد ۳۵۳۰۳ – ۳۵۳۰۱ – ۳۵۳۰۵

شناسه محصول: ۳۵۳۰۳ - ۳۵۳۰۱ - ۳۵۳۰۵
قطر/میلی‌متر

۱۷.۴۴

عرض‌/میلی‌متر

۵۲.۶۳

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۹۶

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه