پوکه کرم پودر کد ۳۵۳۰۰ – ۳۵۳۰۱ – ۳۵۳۰۷

شناسه محصول: ۳۵۳۰۰ - ۳۵۳۰۱ - ۳۵۳۰۷
قطر/میلی‌متر

۱۶.۸۱

عرض‌/میلی‌متر

۲۱.۲۸

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۴۰.۴

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه