پوکه کرم پودر کد ۳۵۲۹۶ – ۳۵۲۹۷ – ۳۵۲۹۸

شناسه محصول: ۳۵۲۹۶ - ۳۵۲۹۷ - ۳۵۲۹۸
قطر/میلی‌متر

۱۷.۱۲

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۱۲۱

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه