پوکه کرم پودر کد ۳۵۳۰۰ – ۳۵۳۰۱ – ۳۵۳۰۶

شناسه محصول: ۳۵۳۰۰ - ۳۵۳۰۱ - ۳۵۳۰۶
قطر/میلی‌متر

۱۶.۸۱

عرض‌/میلی‌متر

۵۸.۹۳

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۹۱

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه