پوکه کرم پودر کد ۳۶۹۲۸ – ۳۶۹۲۷ – ۳۶۹۲۶

شناسه محصول: ۳۶۹۲۸ - ۳۶۹۲۷ - ۳۶۹۲۶
قطر/میلی‌متر

۱۹.۵۳

عرض‌/میلی‌متر

۸۰

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۸۰

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه