پوکه کرم پودر کد ۳۶۹۲۵ – ۳۶۹۲۷ – ۳۶۹۲۶

شناسه محصول: ۳۶۹۲۵ - ۳۶۹۲۷ - ۳۶۹۲۶
قطر/میلی‌متر

۱۹.۵۳

عرض‌/میلی‌متر

۴۲.۲۴

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۸۳

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه