پوکه کرم پودر کد ۳۶۷۸۵ – ۳۶۷۸۶ – ۳۶۷۸۷

شناسه محصول: ۳۶۷۸۵ - ۳۶۷۸۶ - ۳۶۷۸۷
قطر/میلی‌متر

۱۷.۶۹

عرض‌/میلی‌متر

۴۴.۵۱

ارتفاع کلی با متعلقات/میلی‌متر

۹۱

تلرانس/درصد

۵

جنس‌

شیشه

محصولات پیشنهادی

محصولات مشابه